Multifunctionele bovengemiddelde knooppunten

De drie GVC’s omvatten een samenhangend netwerk van strategisch gelegen knooppunten. Deze ontwikkelen zich op een duurzame, complementaire en concurrerende wijze. Dat in balans met de fysieke leefomgeving. Het economisch potentieel van de goede internationale bereikbaarheid en voorzieningen in deze knooppunten benutten we optimaal. Naast de zeehavens Rotterdam, Amsterdam, Moerdijk en Vlissingen/Terneuzen gaat het om de knooppunten Tilburg, Tiel, Nijmegen, Venlo en Sittard-Geleen/Stein.

Knooppuntplannen

We hebben op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost de belangrijkste logistieke knooppunten aangeduid. Dit zijn zogenoemde bovengemiddelde logistieke knooppunten. Deze hebben deze duiding gekregen op basis van diverse criteria zoals terminalvoorzieningen, terminalomvang, multimodale aansluitingen, multimodale verbindingen en de omvang van bedrijventerreinen. Enzovoorts. Door de samenkomst van verschillende modaliteiten en de omvang van de goederenstromen ontstaan er bij deze knoppunten kansen en uitdagingen om logistieke ketens robuust en duurzaam via verschillende modaliteiten af te handelen. We hebben zeven bovengemiddelde knooppunten op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost vastgesteld: Tiel, Sittard-Geleen, Nijmegen, Moerdijk, Rotterdam, Venlo en Tilburg.

Aansluiten op netwerken

Om de kansen voor duurzame inrichting van logistieke ketens te grijpen en (ook ruimtelijke) uitdagingen aan te gaan, stelden we knooppuntplannen op voor deze zeven knooppunten. Het Rijk, de Provincies, gemeenten, het bedrijfsleven en belangrijke stakeholders, zoals havenbedrijven, waren betrokken bij deze knooppuntplannen. De plannen zijn opgesteld in het kader van pijler 2: Multifunctionele bovengemiddelde knooppunten. Deze is gericht op het creëren van goede multimodale aansluitingen van strategische knooppunten op (inter)nationale netwerken. 

Realisatiepacten

Op basis van de Knooppuntplannen kunnen we vervolgens realisatiepacten opstellen. Dit is inmiddels gebeurd bij Venlo en Tilburg. Rotterdam is net gestart met het opstellen van een pact en ook Moerdijk wil op korte termijn starten. De realisatiepacten zijn essentieel om samenhang te creëren tussen de verschillende projecten op de knooppunten en om de continuïteit van deze projecten te waarborgen. De realisatiepacten maken deel uit van meerjarige planvorming. Omdat tijd, middelen en beschikbare ruimte schaars zijn, maken Rijk en regio samen een selectie van projecten. Deze verschilt per knooppunt en sluit aan op lokale uitdagingen en kansen. 

Doelstellingen van de realisatiepacten zijn onder andere: 

 • Het optimaal benutten van bestaande multimodale infrastructuur.
 • Last mile-logistiek oftewel het efficiënt afhandelen van de laatste fase van de levering. 
 • Het slim inzetten van verschillende modaliteitdiensten. 
 • De mogelijkheid voor het gebruik van duurzame brandstoffen en het realiseren van digitaliseringsprojecten.

 • Logo ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Logo North Sea Port
 • Logo Port of Amsterdam
 • Logo Port of Moerdijk
 • Logo Port of Rotterdam
 • Logo provincie Gelderland
 • Logo provincie Limburg
 • Logo provincie Noord Brabant
 • Logo provincie Noord-Holland
 • Logo provincie Zuid-Holland
 • Logo provincie Zeeland