Home

Topcorridors zijn de levensaders van de Nederlandse economie. We werken samen aan betrouwbare, robuuste, duurzame en veilige goederenvervoercorridors voor economische groei binnen een gezonde leef- en werkomgeving.

Goederenvervoercorridors Overzichtskaart Oost, Zuidoost en zuid

Goederenvervoercorridors: duurzaam en robuust multimodaal goederenvervoer

In het MIRT-programma Goederenvervoercorridors werken de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met de vier Havenbedrijven Rotterdam, Amsterdam, North Sea Port en Moerdijk en de zes provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Deze partijen werken intensief samen met Rijkswaterstaat, Prorail, de Topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie in dit programma. 

Drie topcorridors 

De ambitie hierbij is om in 2030 drie topcorridors te hebben die de basis vormen voor de logistieke toppositie van Nederland. Deze topcorridors faciliteren een vlot, betrouwbaar, robuust, veilig en duurzaam transportsysteem. Zo dragen ze bij aan duurzame economische groei met tevreden gebruikers en een optimale bereikbaarheid en leefomgeving. Centraal in de staan de ruimtelijk-economische ambities van overheden en bedrijven. De infrastructuur is ondersteunend aan deze ambities.

Twee MIRT-programma’s

In twee MIRT-programma’s werken we aan de topcorridors:

 • Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost. Daarin staan de corridors tussen Rotterdam-Arnhem-Duitsland en Rotterdam-Venlo-Duitsland centraal. Dit programma GVC OZO is gestart in 2017. 
 • Goederenvervoercorridors Zuid. Daar staat de corridor tussen Amsterdam-Rotterdam-North Sea Port/Vlaanderen centraal. Dit programma is gestart in 2023.

Hoe komen we tot deze drie Topcorridors in 2030? Om die vraag te beantwoorden hebben we een aanpak, inclusief governance, opgesteld. 

Toekomstagenda’s Topcorridors naar 2030

Om de goede concurrentiepositie van Nederland op logistiek gebied in de toekomst te behouden en logistiek te verduurzamen zijn samenhangende toekomstagenda’s cruciaal.  Deze bevatten de gezamenlijke ambitie van de corridorpartijen en ze geven richting aan de samenwerking en het gezamenlijke investeringsprogramma’s. Op dit moment zijn er toekomstagenda’s voor de GVC OZO en de GVC Zuid: 

 • Logo ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Logo North Sea Port
 • Logo Port of Amsterdam
 • Logo Port of Moerdijk
 • Logo Port of Rotterdam
 • Logo provincie Gelderland
 • Logo provincie Limburg
 • Logo provincie Noord Brabant
 • Logo provincie Noord-Holland
 • Logo provincie Zuid-Holland
 • Logo provincie Zeeland