Over de Topcorridors

Over de Topcorridors

Belang Goederenvervoercorridors 

Het bedrijfsleven en de overheid hebben te maken met gezamenlijke opgaven en uitdagingen. Denk aan het terugdringen van de congestie op de snelwegen, het verhogen van de betrouwbaarheid, de capaciteit en de robuustheid van het multimodale netwerk, de verbetering van de voorspelbaarheid van reistijden, het beperken van de schade aan de omgeving (milieu en veiligheid), het verbeteren van de voorzieningen voor de gebruikers, het stimuleren van de innovatiedynamiek en het competitiever maken van de logistieke en industriële sector. 

Samenwerken in twee MIRT-programma’s 

Hoe kunnen we de inrichting en het gebruik van de multimodale infrastructuur in de Topcorridors Oost, Zuidoost en Zuid verder verduurzamen? Hoe kunnen we ze optimaliseren en daarbij economische kansen verzilveren? Deze vragen staan centraal in de MIRT-programma’s Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost en Goederenvervoercorridor Zuid. Daarbij werken de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met de vier Havenbedrijven Rotterdam, Amsterdam, North Sea Port en Moerdijk en de zes provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. 

Netwerk van multimodale infrastructuur

De drie Goederenvervoercorridors Oost, Zuidoost en Zuid zorgen voor goede verbindingen tussen de vier grootste Nederlandse havens, de verschillende Nederlandse provincies en het Europese achterland. Bijna een kwart van de binnenlands vervoerde goederen en een derde van de vervoerskilometers in vindt plaats in de GVC’s Oost, Zuidoost, Noord en Zuid. De Topcorridors spelen een speciale rol in het continentale achterlandvervoer. Ze verwerken grote volumes aan (inter-)nationaal transport, met ook veel bulkvervoer via spoor en binnenvaart. Dat naast het wegvervoer. De drie corridors vormen samen een dicht netwerk van multimodale infrastructuur. Voor transport over de weg, per spoor, over het water en via buisleidingen...

Netwerk van knooppunten

Naast de multimodale infrastructuur omvatten de GVC’s een netwerk van knooppunten. Deze werken als logistieke draaischijven en schakels in het infrastructuurnetwerk. Hier worden goederen overgeslagen van de ene naar de andere modaliteit. Door de goede verbindingen, inland-terminals en concentratie van bedrijvigheid bieden we in Nederland een uitstekend vestigingsklimaat voor productie, distributie en kennisuitwisseling. Dit zorgt voor mogelijkheden om goederenstromen te bundelen en multimodale diensten rendabel op te zetten. De negen bovengemiddelde knooppunten op deze drie GVC’s zijn Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk, Vlissingen-Terneuzen, Tilburg, Tiel, Nijmegen, Venlo en Sittard-Geleen. 

Gezamenlijke opgave

De focus binnen de Topcorridors ligt bij het beter benutten van de verschillende netwerken en het verduurzamen en optimaliseren van modaliteiten. Dat door resterende infrastructurele bottlenecks op de corridors weg te nemen. Maar ook door verbetering van multimodale aansluitingen in knooppunten, digitalisering, datamanagement en het toepassen van innovatieve maatregelen. Op het wegennet dreigen knelpunten te ontstaan bij  congestie en duurzaamheid. We moeten daarom naar (multimodale)oplossingen kijken. Om de congestie in de toekomst aan te pakken en de duurzaamheid van transport te verbeteren. De capaciteit en duurzame inzet van spoor en met name de binnenvaart bieden ook voor de toekomst voldoende mogelijkheden. Deze kunnen de congestie op de weg verlichten en kunnen bijdragen aan de bereikbaarheid van de zeehavens. Ze bieden ook de mogelijkheid het transport duurzamer uit te voeren.

De gezamenlijke opgaven en uitdagingen van bedrijfsleven en overheid:

 • Terugdringen van de congestie op het multimodale netwerk
 • Verhogen van de betrouwbaarheid, capaciteit en robuustheid van het multimodale netwerk
 • Verbetering van de voorspelbaarheid van reistijden
 • Beperken van de schade aan de omgeving (milieu en veiligheid) met behulp van Clean Energy Hubs
 • Verbeteren van de voorzieningen voor de gebruikers, zoals truck parkings
 • Stimuleren van de innovatiedynamiek, met de focus op digitalisering
 • Versterken bovengemiddelde knooppunten via realisatiepacts

Bij de MIRT-programma ‘s Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost en Goederenvervoercorridor Zuid werkt de overheid structureel samen met het bedrijfsleven om de multimodale infrastructuur van deze Topcorridors zo goed mogelijk te optimaliseren en te benutten. 

Internationale samenwerking

De drie Topcorridors die Nederland met Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en andere Europese regio’s verbinden, vormen de ruggengraat van een van de belangrijkste Europese economische zones. Deze Topcorridors behoren tot de kern van het trans-Europees vervoersnetwerk: 

 • De Rhine-Alpine corridor van Rotterdam/Amsterdam via Arnhem, Duisburg en Keulen naar Genua.
 • De corridor North Sea - Baltic van Amsterdam via Utrecht en Rheine richting Berlijn.
 • De corridor North Sea – Mediterranean via Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk en North Sea Port naar Parijs en via de Rijncorridor naar Marseille.

Europese uitdagingen

De Europese uitdagingen van het verkeer in deze corridors zijn groot. Denk aan capaciteit, efficiëntie en eventuele overlast. Dat werpt de vraag op of we infrastructuur kunnen aanpassen. Maar het roept ook op tot een intelligenter gebruik van de beschikbare wegen, spoorwegverbindingen en waterwegen. Hier kunnen we de kansen die digitalisering biedt (smart mobility en smart inland water-transport) benutten. De Ministers van Transport en Infrastructuur van Noord-Rijn Westfalen en Nederland hebben vanuit de GVC Oost en Zuidoost een gemeenschappelijke verklaring ondertekend door. Vanuit de GVC Zuid verkennen we de samenwerking met Vlaanderen.

 • Logo ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Logo North Sea Port
 • Logo Port of Amsterdam
 • Logo Port of Moerdijk
 • Logo Port of Rotterdam
 • Logo provincie Gelderland
 • Logo provincie Limburg
 • Logo provincie Noord Brabant
 • Logo provincie Noord-Holland
 • Logo provincie Zuid-Holland
 • Logo provincie Zeeland