Samenwerking toverwoord in realisatiepacten North Sea Port/Zeeland en Port of Moerdijk

Het realisatiepact van het knooppunt North Sea Port/Zeeland staat nog in de kinderschoenen, maar als het aan Hans Erkelens, adviseur logistiek en maintenance bij de Provincie Zeeland, ligt, wordt extra inzet gepleegd om een versnelling aan te brengen. “Ik ben heel enthousiast over het initiatief. Regionale samenwerking is van essentieel belang om tot oplossingen te komen.”

North Seaport
Beeld: North Sea Port

Bij het laatste directeurenoverleg is het inzetplan van het knooppunt North Sea Port/Zeeland goedgekeurd en nu zoeken de partijen naar een onafhankelijk regisseur. Erkelens: “Ik vind het belangrijk dat er één geluid vanuit Zeeland komt en dat we gezamenlijk aan oplossingen werken. Een partij als Zeeland Connect is eigenlijk het loket naar de bedrijven in Zeeland. Het is dus belangrijk dat wij met hen de samenwerking verder vorm geven. Om uiteindelijk ook de bedrijven te kunnen bereiken. Het is ook belangrijk dat er draagvlak is bij de gemeenten. Er zijn in het verleden de nodige actieprogramma’s ontwikkeld, maar die liepen spaak omdat de samenwerking niet van de grond kwam.”

Hans Erkelens

Samenwerking geborgd
Met het realisatiepact komt er structuur in de samenwerking, benadrukt Erkelens. “Wij hebben ook te maken met Belgische partners en het realisatiepact kan mogelijk als basis dienen om ook met hen de samenwerking verder te intensiveren. Echter, onze eerste focus ligt op de samenwerking met de ministeries I&W, BZK en EZK. Deze samenwerking en andere samenwerkingen vind ik de belangrijkste uitkomst van een realisatiepact. Dat de samenwerking wordt geborgd en je de aanpak vooraf met elkaar afstemt, is een sterk punt bij deze aanpak. Ook met andere regio’s die al concreet bezig zijn met projecten. Wij kunnen daar wellicht bij aansluiten. Doordat North Sea Port een Vlaams/Nederlands bedrijf is hebben we een bijzondere uitdaging met betrekking tot de crossborderproblematiek.  Ons havengebied wordt doorsneden door een grens. Afwijkingen in wet- en regelgeving moeten worden opgelost. Kansen die er zeker ook zijn moeten worden benut.”
Hoe kijkt Erkelens aan tegen de komende periode? “Wij zijn gestart met de voorbereidingen. Een onafhankelijk regisseur gaat dit gehele proces ‘borging van de samenwerking’ coördineren. We werken al samen met North Sea Port en Rijkswaterstaat aan een actieprogramma binnenvaart Zeeland. Dat past perfect in een realisatiepact. Om samen met deze grote partijen een verbeteringsslag voor de binnenvaart te realiseren. Dan gaat het over digitalisering, de uitdagingen die er liggen met de energietransitie, het beter benutten van de ruimte en het benutten van ligplaatsen. Concreet kunnen we al wel stappen zetten, maar we moeten eerst de samenwerking borgen in de omgeving. Om structureel en langdurig de samenwerking vast te leggen en daarmee vertrouwen te creëren.”

Structurele programmering
Erkelens hoopt met het realisatiepact in de komende vier jaar een logistiek strategische alliantie neer te zetten. “We willen met de structurele programmering aan de slag gaan. We willen volgend jaar vijf projecten uitwerken met de verschillende partners. Ik heb er vertrouwen in dat dat met het realisatiepact lukt.”

Moerdijk als Utrecht Centraal
Knooppunt Moerdijk is onlangs begonnen met de uitvoering van hun realisatiepact. Eén van de belangrijkste elementen in dit realisatiepact is het spoor. “We willen op korte termijn om tafel met ProRail om de uitdagingen die hier liggen te bespreken”, vertelt Dieuwke Piebenga, public affairs adviseur bij Port of Moerdijk. “Ik hoop dat het realisatiepact ervoor zorgt dat er een goed beeld ontstaat van wat knooppunt Moerdijk kan toevoegen aan de goederenvervoerscorridors. Wij hebben een heel centraal gelegen knooppunt. Alle drie corridors die we hebben in Nederland, zijn verbonden met Port of Moerdijk. Het knooppunt is voor het goederenvervoercorridor wat Utrecht Centraal is voor het spoor. Hier komen ladingen samen en kun je de overslag maken van short sea naar het spoor. Dat element willen we heel nadrukkelijk naar voren brengen in het realisatiepact. Moerdijk is er heel sterk in: wij kunnen verbindingen leggen in Nederland, maar ook naar andere delen in Europa. Zoals Oslo en Bilbao. En er is ook een verbinding naar Casablanca in Marokko.”
Piebenga merkt op dat Moerdijk nog wel eens wordt gezien als een onderdeel van Port of Rotterdam. “Maar we zijn een zelfstandige entiteit. We zitten weliswaar in hetzelfde gebied en bedrijven in beide havens werken onderling nauw samen, maar we zijn een zelfstandig opererend knooppunt met eigen verbindingen en directe lijnen naar zo’n 11 landen en 28 bestemmingen.”

Dieuwke Piebenga, port of moerdijk

Vertrouwen
Een realisatiepact is er volgens Piebenga ook voor bedoeld dat partijen een gezamenlijk commitment sluiten om knooppunten te ontwikkelen. “Het zorgt voor vertrouwen bij bedrijven. Dat ze weten dat ze kunnen investeren in de ontwikkeling van hun bedrijven omdat er vanuit het Rijk, de regio en het havenbedrijf ook wordt geïnvesteerd. Het is belangrijk voor bedrijven om die zekerheid te hebben richting de toekomst.”
Die ontwikkeling zit voor een groot gedeelte in verduurzaming. Piebenga: “Zoals investeringen in plaatsen met walstroom en de elektrificatie van kranen. Dat zijn kostbare investeringen. Die investeringen worden enerzijds gedreven door de opgelegde regels vanuit de overheid. Anderzijds zie je ook dat hoe sneller je hierin meegaat, hoe eerder we daar als corridor profijt van hebben. Het is één van de elementen van het corridordenken. Om gezamenlijk de CO2-uitstoot te reduceren. Door de krachten te bundelen binnen de hele sector, kunnen we daarin grote stappen zetten.”

Digitale verbondenheid
De digitalisering van de goederenketens vindt Piebenga een ander belangrijk speerpunt. “Om te zorgen dat de efficiëntie van de ketens omhooggaat. Dat vraagt dat partijen met elkaar digitaal verbonden worden. Die verbondenheid hangt weer samen met vertrouwen. De samenwerkingen die ontstaan dankzij het realisatiepact gaan in mijn ogen over de samenwerking tussen mensen en daar vertrouwen in hebben. De digitale systemen zijn er misschien al wel, maar die systemen benutten we nog onvoldoende. Door met elkaar de samenwerking op te zoeken op het gebied van data, is er veel winst te boeken.”

 • Logo ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Logo North Sea Port
 • Logo Port of Amsterdam
 • Logo Port of Moerdijk
 • Logo Port of Rotterdam
 • Logo provincie Gelderland
 • Logo provincie Limburg
 • Logo provincie Noord Brabant
 • Logo provincie Noord-Holland
 • Logo provincie Zuid-Holland
 • Logo provincie Zeeland